Srbija Digital VMNet Internet

Duo paket – Internet, Televizija, Telefon

DUO PAKET

Internet + Televizija - Optika u Vaš stan
DUO START
1.880,00 mesečno
Besplatan priključak
Internet brzina 40/4 Mbps
Televizijski paket osnovni, xxx
Arena paket 0,00 rsd
Pink paket 0,00 rsd
Dodatni STB/TV 250,00 rsd
DUO BEST
2.280,00 mesečno
Besplatan priključak
Internet brzina 60/6 Mbps
Televizijski paket osnovni, xxx
Arena paket 0,00 rsd
Pink paket 0,00 rsd
Dodatni STB/TV 250,00 rsd
DUO ADVANCED
2.680,00 mesečno
Besplatan priključak
Internet brzina 80/8 Mbps
Televizijski paket osnovni, xxx
Arena paket 0,00 rsd
Pink paket 0,00 rsd
Dodatni STB/TV 250,00 rsd
DUO EXTRA
3.690,00 mesečno
Besplatan priključak
Internet brzina 140/14 Mbps
Televizijski paket osnovni, xxx
Arena paket 0,00 rsd
Pink paket 0,00 rsd
Dodatni STB/TV 250,00 rsd

DUO PAKET

Internet + Telefon - Optika u Vaš stan
START FIKSNI
1.280,00 mesečno
Besplatan priključak
Internet brzina 20/2 Mbps
IP adresa: dynamic
Besplatni minuti nema
Cena minuta ON NET fiksni 0,00 rsd
Cena minuta OFF NET fiksni 4,80 rsd
Cena minuta ka mobilnim mrežama 16,40 rsd
BEST FIKSNI
1.480,00 mesečno
Besplatan priključak
Internet brzina 20/2 Mbps
IP adresa: dynamic
Besplatni minuti 100*
Cena minuta ON NET fiksni 0,00 rsd
Cena minuta OFF NET fiksni 1,20 rsd
Cena minuta ka mobilnim mrežama 8,04 rsd

*Besplatni minuti se odnose na pozive ka fiksnoj mreži u Nacionalnom saobraćaju, kao i prema zemljama Prve tarifne zone
WiFi Ruter se iznajmljuje za 0,00 rsd.
FIBER PAKETI su dostupni u određenim delovima grada.

Scroll