Srbija Digital VMNet Internet

Fiber-optički internet

Tehnologija povezivanja optičkim kablovima predstavlja trenutno najsavremeniji način povezivanja na Internet i omogućava korišćenje najnaprednijih servisa koji su danas dostupni.Optički kabl se koristi u telekomunikacijama za prenos signala. Prenosni medijum je optičko vlakno a informacija se prenosi putem svetlosti.

 

Optička vlakna proizvode se od čistog kvarca ili drugih kompatibilnih materijala u posebnom tehnološkom procesu. Ovi kablovi su izuzetno malih profila i pakuju se u snopove s više vlakana (2, 4, 8 pa čak i 96).

Optički kabal

Vlakna se nalaze u specijalnim zaštitnim bužirima koji ih štite od spoljašnjih uticaja.Zbog izuzetne osetljivosti ovih kablova, za njihovo povezivanje koristi se specijalna mikroskopski precizna tehnologija, a samo povezivanje naziva se “splajsovanje”.Na ulasku u optičko vlakno električni signal se konvertuje u svetlost a na prijemu se pretvara ponovo u električni signal. Ovaj proces obavlja se upotrebom tzv. medija konvertera koji omogućavaju konverziju.snovna funkcija ovih medijuma je omogućavanje izuzetno brzog prenosa podataka između geografski udaljenih lokacija.Današnji Internet bio bi praktično nezamisliv bez upotrebe ove tehnologije. Zahvaljujući činjenici da su kontinenti povezani optičkim vlaknima moguće je pristupiti sadržajima s drugog kraja planete za svega nekoliko milisekundi.

Prednosti optičkih kablova su:

Njihove daleko manje dimenzije u odnosu na bakarne kabloveMogućnost prenosa velike količine informacijaMalo slabljenje signala što dozvoljava domete i do 200 km bez pojačanja signalaManja težina po dužnom metruLakše polaganje kako u zemlju, tako pod vodu, na stubove ili dalekovodeSve niža cenaNeosetljivost na električne smetnje, vodu, niske i visoke temperature.

Postoji nekoliko tipova optičkih kablova: singlmodni, multimodni i indeksirani. Osnovna razlika između ovih tipova pre svega se ogleda u maksimalnoj daljini prenosa svetlosnog signala bez pojačivača.Multimodni se koriste za kraće distance (do 500m), dok se singlmodni koriste za povezivanje većih udaljenosti.

Scroll